Alpalouka webcam
Záznam z kamery není provozovatelem nijak uchováván, nejedná se tedy o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.